Ненужните добавки към хляба

Помните ли онзи топъл, ароматен хляб, който още по пътя беше изяждан наполовина и оставаше без…