1989 – „Голямата екскурзия“

1989 година. Голямата „екскурзия“ както нелепо бяха нарекли изселването ни. Не помня сезона, не помня какво…