Енергия на вещите и предметите

Обществото ни е консуматорско. Различни индустрии бълват стоки със своето безспирно производство, които стоки влизат в…