История на Bailey’s

Началото на 70те години на 20в, когато движението за еманципация е в разгара си, когато жените…