Библиотеките на Близкия изток

Близкият изток е един от древните центрове на науката и изкуството. Знаейки това, народите в този…