Библиотеките на Близкия изток

Близкият изток е един от древните центрове на науката и изкуството. Знаейки това, народите в този край на света полагат много усилия за да съхранят всичко, което е сътворено преди векове, превръщайки го почти в култ, при това пазейки го, инвестирайки в неговото възстановяване и дори откриването на някои все още запазени от история факти, артефакти и информация. Едно от най-интересните неща в това отношение са библиотеките на Близкия изток.

От всичко по много

Държавите в Близкия изток могат да инвестират в своите библиотеки и го правят. Красиви сгради, в които са вложени много пари, са превърнати в дом на стари и нови книги. Факт е, че пари за библиотеките не се пестят, като инвестирането в тях е с мисъл и държавите имат нарочни стратегии за тяхното развитие.

Националната библиотека на Бахрейн

Нещо ново, нещо старо, нещо на заем

В тези библиотеки могат да се открият не просто стари, а древни произведения на изкуството. Не до всички достъпът е свободен, но е намерено решение чрез репродукция на вече реставрирани копия. През последните години, по информация от самите библиотеки, все по-малко ценни екземпляри остават в частни колекции. Позовавайки се на своята роля на добри мюсюлмани, частни колекционери предпочитат да споделят своите ценни екземпляри на произведения на литературата с широката общественост и масово даряват книги на националните библиотеки в своите страни.

Звукът на книгите

Националната библиотека на Кувейт

Библиотеките в Близкия изток, въпреки техните красиви сгради, богати колекции и невероятна интериорна и екстериорна атмосфера, често са пусти. Човек може да „чуе“ мислите си и книгите. В някои случаи служителите са повече от посетителите. Има дни, в които единствено туристи прекрачват праговете на тези домове на книгите. И все пак, редът и дисциплината са на ниво и никой не може да предположи, че посещаемостта на читатели е сравнително ниска. Обяснението на този факт е много просто- голяма част от колекциите на библиотеките са дигитализирани и читателите имат свободен достъп до тях, от удобството на дома си.

В подкрепа на изкуството

Самите национални библиотеки участват активно в създаването на нови произведения, чрез подкрепа на писатели. В някои случаи дори става въпрос за цяло перо от бюджета, което позволява приоритетно билиотеките да финансират публикации с висока научна и/или литературна стойност. За да може процесите да са гладки, успешни и да се елиминират рисковете от недобросъвестно поведение и злоупотреби, за директори на библиотеките не се назначават случайни лица, а такива с добър и дълъг опит в областта на науката, културата, литературата и/или изкуството.

Култ към книгата

Култът към книгите по земите на Пророка Мохамед може да се сравни единствено с култа към самата религия. Второто по важност място след джамията, за подкрепа на душата на хората по тези земи, са именно библиотеките. Изхождайки от мнението, че на първо място е Всевишния, а след него знанието, което той е дал на хората, е рационално книгите да бъдат поставени на култ.

Библиотеките на Близкия изток са места, които е задължително да се включат във всяко едно посещение на съответната страна- било работно или туристическо. Те могат да разкажат много за историята, културата, порядките, хората, традициите по тези земи. И могат да разкрият много за душите, вярванията и усещането за живота на местните.