Основни правила за успешен бизнес

Към днешна дата създаването на бизнес е детска игра – регистрация на фирма, развиване на идеята за предлаганите стоки и услуги, инвестиране на средства. Бързо и лесно. Но това бързо и лесно не е равносилно на успешно. Успехът не идва по презумпция с бизнеса. Той ида с много работа и много усърдие. Всъщност съществуват няколко основни правила за успешен бизнес, без които бизнесът не може да просъществува и да прогресира.

Изграждане на ясна представа за бизнеса

Изграждането на ясна представа какъв е бизнесът, какви са основните му характеристики, кои са слабите и силните страни на този бизнес е от жизненоважно значение. Наистина е хубаво човек да се цели високо, да има големи планове за бизнеса си, но те трябва да бъдат съобразени с особеностите на този бизнес. Да, възможно е конкуренти предлагащи сходен продукт да продават на високи цени. Но и сигурно, конкурентите имат основание за това – популярност на марката, дългогодишна история на пазара, голям пазарен дял и други. Когато се зададе въпросът „Какъв е моят бизнес и къде стои той на пазара/ в сравнение с конкурентите?”, отговорът трябва да се търси на принципа „при равни други условия”. Тоест, за да се търсят високи резултати сходни на резултатите на конкурента, трябва да се положат идентични усилия на усилията положени от конкурента.

Планиране и организиране

Съществуват велики идеи. Съществуват бизнеси с безапелационен успех. Но е илюзия, че те са това, което са, просто поради някаква щастлива случайност. Дори тази идея и този бизнес да са били открити и създадени по щастливо стечение на обстоятелствата и да са постигнали успех неочаквано, то със сигурност този успех е бил продължен с цената на много планиране, организиране и усилия. За да е успешен един бизнес, трябва да се следва стъпка по стъпка неговото създаване, развитие и поддържане. Един малък пропуск в някой от основните детайли свързани с бизнеса, може да даведе до крах в иначе брилянтната идея и обещаващата дейност. Принципът „ще започна пък ще го мисля в движение” не само, че е грешен, но и е изключително неприложим. Преди старта на бизнеса трябва да се обмислят всички правни, законови, счетоводни, икономически, маркетингови, финансови, управленски аспекти. Дори те да бъдат оформени в една по-цялостна обща рамка, това все пак е напредък.

Търсене на съвършенството

В дейността на всеки бизнес целта трябва да е съвършенството. Претупаните неща, недовършените неща, рано или късно оказват влияние на бизнеса. Дали нещо ще се свърши добре, или зле, особена разлика по отношение на енергия и ресурс няма. Разликата е единствено в крайния резултат. Бизнесът не може да си позволи незадоволителен краен резултат. Защото той рефлектира върху бъдещето му. Да, може ефектът на несъвършенството да се прояви не в обозримо, а в далечно бъдеще, но той все пак ще се прояви. Истината е, че положителните отзиви от отличната работа на бизнеса не се разпространяват така, както негативните и отрицателните отзиви. Девет от десет недоволни потребители биха споделили лошия си опит с един бизнес. За сравнение едва един на десет доволни потребители би споделил. Този процес е улеснен от неограничения достъп до интернет и голямото поле за изява, което мрежата дава.

Правилна преценка на услугите и продуктите

Всеки бизнес твърди, че неговите продукти и услуги са най-добрите, че се отличават от всичко останало на пазара. Тези гръмки твърдения не са рядкост. Но претенциите на бизнеса покриват ли изискванията на потребителите и самите те имат ли покритие с реално качество на продукта и услугата? Ако предлагате продукт, във висок ценови клас, за който твърдите, че е иновативен, уникален, висококачествен, той наистина ли покрива изискванията на клиента?

Добавена стойност

Пазарът е пренаситен на всякакви продукти и услуги. И много от тях са ако не идентични, то поне сходни. Дотолкова, че потребителите се объркват. За да бъде бизнесът успешен и да се позиционира добре, той трябва да дава някаква добавена стойност на потребителите, нещо което другите бизнеси не могат или не желаят да предоставят на потребителя. В много случаи тази добавена стойност няма материален характер, а е по-скоро свързана с обслужването, с вниманието, с неща които нямат финансова равностойност. Продавате книги на български автори? Позволете на клиентите си да изберат дали да получат книгата с посвещение и автограф на автора. Продавате дървени детски играчки? Предложете на клиентите си безплатно гравиране на името на детето. Бизнесът е свързан с мебели? Подарете на клиентите си брошура със съвети за почистване на дамаските на мебелите си.

Тези пет правила за успешен бизнес са сравнително простички. Те не изискват много. Но комбинирани с усърдна работа, планиране и организиране, могат да са основа за постигане на успех.