Влияние на емоциите върху вътрешните органи

Когато душата страда, когато в тялото се е оформила буря от емоции, когато тази буря не може да бъде контролирана, мозъкът на човек започва да търси алтернативни пътища за да пробуди приносителя си, да му обърне внимание, че има вредни емоции. Колкото и мозъкът да работи в тази насока, човешката природа е такава, че често игнорира душевните страдания, докато тялото не бъде сериозно разтърсено. Според източните учения, всеки орган отговаря за различни емоции. И за да обърне човек внимание на бушуващите в него емоции, съвсем предвидливо, мозъкът изпраща сигнали за проблем с отговарящия орган. В продължение на „Кой външен орган за какви емоции отговаря”, ще разгледаме и вътрешните органи в тяхната обвързаност с емоциите.

Черен дроб

Черният дроб е филтър на тялото, в него се събират ненужните и лоши елементи. Той отговаря за гнева и примитивните емоции, които са ненужни, отпадък, от които душата и умът нямат нужда, които трябва да бъдат филтрирани, за да не ни отровят.

Стомах

Болките в стомаха, според източните вярвания, са подбудени от финансови проблеми. През вековете торбичката с жълтици е била символ на богатство. Жълтиците са били, а днес респективно парите са, живителна сила, която позволява да се живее спокойно и добре. Торбичката в организма на човек е стомахът, а храните които попадат в него са равностойни на жълтиците- те дават живителна сила на тялото.

Глава

Болките в главата са в следствие на силен стрес. Главата на човек е ядрото, което ръководи и го поддържа изобщо жив. Главата е това, което е всеобхватно, включващо в себе си всичко свързано със съществуването на човек. Стресът пък е всеобхватен от друга гледна точка- той обхваща в себе си всички притеснения, той е ядрото, което поглъща всички ядове на човек.

Черва

Отделителната система има за задача да изхвърли лошите и ненужни елементи от тялото ни. Точно по същия начин, в душата на човек не трябва да има лоши, негативни и ненужни емоции, помисли и чувства.  Те трябва своевременно да се изхвърлят и душата да остава чиста. Когато негативните мисли и емоции бъдат задържани, отделителната система спира да функционира. Тя също започва да задържа.

Бели дробове

Белите дробове приемат чист въздух, който да подхрани целия организъм и изпускат „мръсен”, „нечист” въздух. Това, което подхранва душата, пък, е щастието – истинско, чисто и неопетнено. Когато щастието не може да се загнезди вътре в душата, за да измести и изхвърли навън тъгата, белите дробове започва да боледуват.

Всеки орган в тялото на човек има своята функция, която следва да изпълнява добре, за да може тялото на функционира добре. Всяка емоция в душата на човек, също има своя функция и в зависимост от нея, някои емоции, особено когато са негативни, трябва да бъдат извеждани от тялото, освобождавани и трансформирани или заменени от други – положителни. Когато човек не се справи с тази трансформация, не замени лошото с добро, негативното с позитивно, страданието на душата се трансформира и в страдание на тялото… Затова, преди тялото да е започнало да дава сигнали за проблем, погледнете към душата си. Излекувайте я, трансформирайте негативните емоции към положителни, за да не се налага след това да лекувате не само нея, но и тялото си!