Възможности за безплатно обучение

В максимата, че безплатен обяд няма, има много истина. Но с промяната на света, на икономиката, с глобализацията и възможностите за свободно придвижване на хора, стоки, услуги и капитали, някак тази максима започна да остарява и да се свързва по-скоро с определени географски ширини, определен манталитет и конкретни казуси. Извън това, на много места по света „безплатното” съществува и то се основава на изцяло алтруистични и некомерсиални идеи. Така например, все повече и по-често, могат да се намерят възможности за безплатно обучение – нещо, немислимо до преди няколко години. Стига, разбира се, човек да знае къде да потърси и къде са „скрити” тези възможности.

Международни организации

Различни международни браншови организации представят възможности за безплатно обучение. Обучението може да премине под формата на онлайн обучителни курсове, уоркшопове, уебинари. В случаите, в които се касае за онлайн курсове, освен че не се дължи никакво заплащане, обучението завършва и с присъждане на легитимен и световно признат сертификат. Единственото необходимо е човек да владее езика, на който са материалите по безплатния курс, да се направи регистрация и да бъде взет успешно изпит или тест. Световната организация по интелектуална собственост, например, предоставя десетки такива възможности, които периодично биват обновявани.

Udemy

Udemy е чудесна платформа, която предоставя, буквално, милиони възможности за обучения. Идеята, която стои в основата на тази платформа е, човек да запише безплатен съкратен курс, който да предлага основно обучение по конкретна тема, а в последствие да бъде заплатено за по- задълбочено обучение. Платформата предлага хиляди безплатни курсове, покриващи стотици различни теми. Всеки професионалист и специалист може да се регистрира и да качи в сайта свой курс. След приключване на всички материали по курса, системата издава сертификат. Сертификатите на Udemy са признати по света, но те по-скоро служат за потвърждение, че приносителят им е преминал през обучение, а не толкова че е получил знания.

Европейски институции

С цел обучаване на специалисти и неспециалисти, немалко европейски институции предлагат безплатни сертификационни онлайн обучения. Идеята зад тези обучения е, гражданите на Европейския съюз да се запознаят с основни моменти от дейността, правилата и нормативните актове на Общността. По този начин гражданите имат достъп до качествена и достоверна информация и се самообучават. Повечето безплатни обучения на европейски институции завършват с кратки тестови въпроси, за да се отчетат придобитите знания. Сертификатите издадени от тези институции са признати в цял свят.

Образованието е сред нещата, за които не трябва да се пестят средства и от които не трябва да се правят икономии. Но, когато има милиони добри предложения за безплатно обучение, те трябват да бъдат оползотворени. Защото, платено или безплатно, образованието, придобитите знания, развитите умения, остават за цял живот и са едно несравнимо богатство. Богатство променящо съдби и животи, богатство изграждащо бъдеще!

Още интересни идеи, информация и казуси свързани с образование и наука, може да прочетете тук.