Един ден във Верназа

Верназа (Vernazza) е още един прекрасен град в Cinque Terre. Не много голям, но въпреки това…