Финалът на Малки убийства: сезон 1

Четири жени, напълно различни една от друга, четири характера, четири силни личности- за тях е историята…