Регресия: същност, ползи и рискове

Регресията е метод, който използва хипноза или други техники за навлизане в подсъзнателното, за да се…