Защо някои приятелства не просъществуват?

Приятелството е нещо, което съпътства хората в техния жизнен път. Приятелството е нещо, с което започва…