Правила за жената-турист в Близкия изток

Представата на много хора за жените в Близкия изток е изградена на база информация от медиите…