Модерната приказка на Доха

Доха- столицата на Катар, попада под туристическите, а и не само, прожектори едва преди две десетилетия.…