Скандинавието: приятелска за децата среда

Някак си се е оформило мнението, че хората от Скандинавието са студени, с тях се общува…