Естетически фактори при избор на мебели от бор

Онези красиви мебели от бор, с техния натурален вид, по който времето е оставило следи… Колко…