Петте най- впечатляващи музеи в Русия

Русия може да се нарече огромна, може да се назове икономически гигант, може да се определи…