Двойно и многобройни гражданства

В съвременните общества, свободата на движение се приема като изконно право. За разлика от преди няколко…