Международни изследвания в образованието: PISA, TIMSS, ICCS, PIRLS, TALIS

В съвременния глобализиран свят качеството на образованието е от ключово значение за развитието на нациите и…