Седемте хълма на Лисабон и тяхното туптящо сърце

Лисабон не е просто град. Той е преживяване, той е усещане, той е съвкупност от мигове…