Hop on- hop off превоз

Hop on- hop off превозът е едно от най- хубавите неща, които туристическия бранш е измислил.…