Творческо писане за деца- трудна ли е тази задача?

Всеки човек се ражда със заложено в себе си творческо начало. В процеса на порастване или…