Констелация: да откриеш истории от забравеното минало

През последните години все повече се говори за феномена констелация. Тя е нещо ново и различно,…