Банички, щрудели и руло „Стефани“ във форма за кексчета

Само колко много време и грижи спестяват онези тави за кексчета, с много гнезда! За секунди…