Дистанционно обучение: предимства и недостатъци за децата

Първо поколение в България, което се сблъсква с дългосрочно дистанционно обучение. Първо поколение, което и учи,…