Какво е йога?

Йогата е практика, която основно се свързва с азиатските култури. С широкото ú разпространение по нашите…