Четвъртата индустриална революция- интелектуалната собственост

Първата индустриална революция дава на човечеството и първите машини, представя му парната сила и тъкачния стан.…