Защо МЛМ е мръсна дума в България?

МЛМ е съкращение на Multi level marketing или иначе казано маркетинг на много нива. През последните години много хора се ангажират с MLM, с цел получаване на допълнителен доход. Навсякъде по света този модел е работещ и печеливш, приема се за стандартен бизнес метод и подход. Единствено у нас МЛМ е мръсна дума. В какво се крие причината за това?

Неподготвеност за МЛМ

Това е бизнес като всеки друг. И за да бъде успешен този бизнес, човек трябва да го предприеме готов, обучен и с подходящите знания, опит, умения. Mулти левъл маркетингът не е шега работа. Изисква се ерудиция, познаване на материята и упорита работа. У нас МЛМ е едно просто обещание за лесни пари и нищо повече. Което съответно рефлектира и в резултат се получават слаби резултати и лоши последствия във всеки един смисъл за потребителите и за продавачите.

МЛМ= гръмки обещания

За да привлекат повече хора в МЛМ, хората начело на екипи правят гръмки обещания. Тези обещания обикновено са за бързи и лесни пари, без полагане на усилия, без инвестиция, само с едно щракване на пръстите. Хората се впускат в MLM разчитайки именно на тези обещания и скоро идва разочарованието, с него и загубата на ентусиазъм, а от там и лошите резултати.

Предлагане по- голямо от търсенето

Мащабите на страната ни са малки. И при такива мащаби няма как да съществуват няколко десетки МЛМ компании и всички те да са успешни. Всеки трети у нас е занимава с МЛМ и на практика има повече предлагащи отколкото търсещи продукти. При тази ситуация, успех могат да постигнат едва 1/10 от ангажираните с МЛМ. Често се стига до една неприятна развръзка, а именно хората от безизходица, да започнат сами да употребяват продуктите, в които са инвестирали и скоро съвсем да се откажат и от МЛМ, и от скъпите продукти.

Големи изисквания при МЛМ

Изискванията по отношение на реализираните количества са сериозни. И не всеки може да се справи с тях. Отново става въпрос за един малък пазар, с ниска покупателна способност и за невъзможност да се реализират много и все скъпи продукти, без значение колко са добри те. В контрапункт на това, почти не се предлага възможност за подкрепа и обучение на начинаещите. Комбинация от тези две неща обрича МЛМ на неуспех.

Допълнителен, а не основен доход

МЛМ като бизнес модел изисква отдаване на работата. Изисква човек да се ангажира така, както би се ангажирал с основната си работа. У нас тази дейност се приема като нещо странично, от което да се заработят малко допълнителни пари. Съответно и ангажираността е в този размер- допълнителна, спорадична, откъслечна. Което работи само в ущърб на този, който е поел по пътя на МЛМ.

Накратко, МЛМ може да бъде изключително успешен модел за всеки човек и да се превърне в отличен източник на доходи. Изискванията това да се случи са предварителна подготовка, сериозно отношение, отделяне на достатъчно време и търпение за да се постигнат добри резултати.

Още интересна информация по различни теми, може да откриете тук.

Нашите ежедневни публикации може да следите тук.