Gaslighting: манипулиране, психически тормоз и подценяване

Случвало ли ви се е някога някой да ви подцени така, да постави знанията, уменията, опита, възможностите ви по такъв начин, че вие самите да се усъмните в съществуването им? В динамичните и едновременно с това трудни времена, това е все по- често срещано явление. Различни хора, обикновено без потенциал, които сами за себе си нямат възможност, желание и капацитет да постигнат нещо в живота си, си позволяват нагло и необратимо да сринат самочувствието и светоусещането, вярата в себе си на други хора. Това явление все още няма еквивалент на български език, но е познато сред научната общност като gaslighting или това е оказване на психически тормоз над трети лица, чрез манипулиране и отявлено подценяване.

Същност на gaslighting-а като манипулиране

Какво всъщност е gaslighting? Това е вид манипулация. Но тя не е обикновена манипулация, а такава, при която един човек кара друг да се съмнява в себе си и в своята преценка. Това може би не звучи страшно, но при gaslighting обикновено действието се повтаря и е в мащаби, които причиняват непоправими вреди у жертвата. Да, манипулираното лице в този случай се приема за жертва, с цялата сила и тежест на значението на думата. От своя страна лицето, което манипулира се приема едновременно за манипулатор и за психически насилник.

Признаци на gaslighting

Отровното психическо насилие и грозно манипулиране при gaslighting имат своите проявления, които човек усеща по някакъв начин, но не успява да проумее. Често, дори да проумее какво се случва, не може да направи трезва преценка на степента на негативност на всичко това. Основните признаци на gaslighting са няколко. На първо място, човек започва да поставя под сериозно съмнение себе си, решенията и поведението си. Започва да се губи в това, което е, което мисли че е, което вярва, че е. Вторият явен признак е, че започва все по- често да се връща в миналото и да се пита дали е постъпил правилно в конкретен момент, конкретна ситуация, с конкретно решение. Третият явен признак е непрекъснатото извиняване за действията, думите, мислите си, без това да е необходимо. Друг признак са непрекъснатите самообвинения и едновременно с това оправдаване на грешните действия и думи на други хора. Признак е и появата на натрапчивото усещане, че нещо не е наред, че другите са прави, а самият човек не е; че другите са адекватни, а той/ тя не е; и други в този смисъл.

Най- чести проявления на манипулиране

Най- често gaslighting в зрялата възраст на човек се случва в любовния живот. Често единият от партньорите осъзнато или неосъзнато започва да манипулира другия партньор, да поставя под съмнение всичко свързано с него. Нерядко психическият тормоз чрез gaslighting, специално при двойките, прераства от психическо във физическо насилие. Друго проявление на gaslighting е в работна среда, когато мениджърите на висше ниво манипулират своите подчинени и ги поставят в ситуация те самите да се съмняват в себе си. За съжаление, трето най- често, проявление е сред децата. Още в първите класове на училищния живот, почти във всеки клас се наблюдава един такъв насилник. Често това манипулаторско поведение на децата се скрива зад термини като „поведенчески проблеми“ и „специални образователни потребности“, или зад израза „това е просто дете“.

Gasligting е опасен вид манипулация, която според анализи в световен мащаб стои зад един немалък брой самоубийства. Gaslighting може да бъде пагубен, унищожителен, да промени живота на човек непоправимо. И освен това, gaslighting е чиста форма на психическо насилие. Което не трябва да се позволява, и на което трябва да се дава гласност!

Как да се измъкнете от капана на манипулатор, може да прочетете тук.

Още интересни новини от заобикалящия ни свят, може да откриете тук.